Onnodige verbouwingen = Miljoenen verspild

Datum

occ

Er zijn meer dan 9 miljoen gebouwen in Nederland. Het grootste gedeelte daarvan zouden we serieus kunnen verduurzamen. Of helemaal laten afglijden totdat sloop noodzakelijk is en vervangen door nieuwbouw. Hoe nuttig is dat?

De meeste gebouwen zijn voor een bedrag tussen de € 700,- en € 2.900,- per m2 bvo te bouwen. En voor nog geen € 50,- te slopen. De sloopkosten zijn grofweg gelijk aan de kosten voor één jaar exploitatie van het gebouw. Sloop is relatief goedkoop en daardoor is de keuze voor nieuwbouw eenvoudig en misschien wel een goede keus.

Bestaand vastgoed heeft zo z’n beperkingen. Gebouwen van 30 jaar oud passen meestal niet meer bij het hedendaags gebruik ervan. Veel mensen en bedrijven willen na verloop van tijd wat anders in hun gebouw. Meestal komen die eerste kriebels al na een jaar of 15.

Wat opvalt is dat veranderende omstandigheden vaak niet tot grote veranderingen in een gebouw leiden. Een gebouw wordt vaak vrolijk beheert zoals het ooit bedacht was en weet men niet dat het heel anders wordt gebruikt. Hoe moet je dat eigenlijk ook weten? Wie houd er nu bij hoe een gebouw wordt gebruikt?

Eenmaal gebouwd is voor altijd gebouwd.
Vanuit metingen van ruimte gebruik en bezetting is te constateren dat veel m2 niet effectief wordt gebruikt. Bijvoorbeeld kantoren met onderbezetting van 50%’. En als mensen ook thuis kunnen werken, zoals we de laatste maanden gezien hebben, dan zou er een enorme efficiencyslag gehaald kunnen worden in ruimtegebruik, kosten en milieubelasting. Hoe je hierop kunt sturen? Door te meten. Ik verwonder me erover dat niet elke organisatie met een gebouw van meer dan 5.000 m2 bvo het uitrust met multifunctionele sensoren die integrale informatie weergeven over het gebouw en het gebruik.

Vaak is de aanleiding tot vernieuwing, verhuizing, verbouwing uit gevoel. Het idee dat er ruimtegebrek is, het beeld dat een nieuw gebouw het bedrijf of de mens verder helpt. Een heel vaak worden daar geen feiten bij gebruikt.

Met de een compleet beeld van het functioneren en gebruik van het gebouw kun je het ruimtegebruik met meer dan 30% optimaliseren en de facilitaire kosten met een vergelijkbare verhouding reduceren. De impact die daarmee te halen is op de exploitatiekosten en nog belangrijker op duurzaamheid is enorm. Daar kun je niet tegenaan bouwen.

Meer weten over het optimaliseren van gebouw gebruik en facilitaire kosten? Ik denk graag met u mee.

Neem contact op met contact@enappgy.com of bel :+31 (0) 33 200 31 99