Onze oplossingen voor het onderwijs

klaslokaal

Door het optimaliseren van bestaande onderwijsgebouwen, kan geld worden bespaard op nieuw- en verbouw. Met de oplossingen van Energetika kunnen de condities continu van afzonderlijke ruimten gemeten worden. Dit maakt inzichtelijk hoe gebruikers van het pand lopen en hoe ruimtes gebruikt worden. Deze data is belangrijk voor zowel veiligheid als onderwijs optimalisatie. Daarnaast wordt de temperatuur, CO2-gehalte en ventilatie gemeten. Dankzij deze data kunnen gebouwen continu geoptimaliseerd worden. Hier volgen de twee grootste uitdagingen binnen het onderwijs:

Universiteiten intensief vastgoed

Bij universiteiten zet zich al meer dan 10 jaar een groei van het aantal studenten door. Daarbij was er vroeger een grote mate van overvloed aan ruimte. Het vastgoed van universiteiten is niet erg flexibel. Het zijn vaak grote gebouwen met een bepaalde samenhang met andere gebouwen van de universiteit. Wijzigingen, renovaties en nieuwbouw zijn erg kostbaar. Bij universiteiten zijn de bouwkosten regelmatig rond de € 3.000,- per m2 bvo en bij laboratoria nog een stuk hoger. Stel je kunt met de real time inzichten tot de conclusie komen dat je 10% kunt optimaliseren, dan verlaag je de bouwkosten met een gelijk percentage. Minder bouwen is goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en komt het onderwijs en onderzoek ten goede (en daar draait het om bij universiteiten).

 

Calamiteiten

Door bewegingen van mensen en concentraties van mensen te signaleren, waar te nemen via sensoren, kun je opmerkelijke bewegingen zien en/of hogere temperaturen. Een bewakingsdienst of calamiteitenorganisatie (die bij universiteiten aanwezig zijn) kan dan op scherm zien waar iets bijzonders gebeurd. Een algoritme zou dit ook nog eens extra in beeld kunnen brengen (onverwachte collectieve bewegingen). Je zou daarmee een locatie van een calamiteit kunnen zien. Daarnaast kunnen sensoren door verhoging in bijvoorbeeld temperatuur een brand goed lokaliseren. Bij een calamiteit is het belangrijk om de plek / locatie zo goed mogelijk te weten, om hulp gericht naar de goede plek te sturen. Snelheid is daarbij van groot belang.