Privacy

Disclaimer:   Ondanks de constante zorg en aandacht die ENAPPGY besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat een deel van de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op www.enappgy.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werkzaamheden op deze website (noch uit zijn eigen netwerk) openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENAPPGY te hebben ontvangen. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt, en zonder enige (impliciete) garantie van veiligheid met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. ENAPPGY is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van enappgy.io, het gebruik van informatie die via dit platform is opgehaald. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via contact@enappgy.com   Privacy:   Dit is het privacybeleid van ENAPPGY EU BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59171553 . ENAPPGY is statutair gevestigd aan de Databankweg 26, 3821 AL te Amersfoort. ENAPPGY biedt duurzame en vooruitstrevende technologie die de gebouwen van de toekomst aandrijft. ENAPPGY verzamelt uw persoonsgegevens via www.enappgy.com of wanneer u anderszins gebruik maakt van onze producten en diensten. Dit privacybeleid is bedoeld om u te adviseren over het soort informatie dat ENAPPGY verzamelt via de website, producten en diensten voor de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verwerkt.   Security:   ENAPPGY heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging en / of vernietiging. Hoewel we zorg betrachten bij het bieden van veilige overdracht van informatie tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen we de veiligheid van informatie die via internet naar ons wordt verzonden niet garanderen. Raadpleeg onze disclaimer voor meer informatie over de communicatie met ENAPPGY en het gebruik van deze website.   Als u vragen of suggesties heeft over onze privacy voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op contact@enappgy.com.